Προειδοποίηση προς τους Εκθέτες

Ενημερώνουμε τους εκθέτες να μην υπογράψουν φόρμες «δωρεάν εγγραφής σ’ επαγγελματικούς Οδηγούς» εταιριών που δεν γνωρίζουν.
 
Η Διεθνής Ένωση Εκθέσεων UFΙ, της οποίας η HELEXPO είναι ιδρυτικό μέλος, ανακοίνωσε ότι οι απόπειρες παραπλάνησης εκθετών πολλαπλασιάστηκαν.
 
Η πρακτική αυτών των εταιριών είναι να προσφέρουν δωρεάν εγγραφή σ’ εμπορικό Οδηγό στο internet, σ’ επιχειρήσεις που βρίσκουν από επίσημους Καταλόγους Εκθετών. Η φόρμα που χρησιμοποιούν είναι παρόμοια μ' αυτή ενός Οργανωτή Εκθέσεων. Χάρη στα ‘μικρά γράμματα’ στο κάτω μέρος της φόρμας, ανύποπτοι εκθέτες βρίσκονται συμβεβλημένοι σε τριετή, μη ανακαλούμενη συμφωνία, που στοιχίζει ακριβά και δεν έχει κάποιο απτό όφελος.
 
Στις παραπάνω εταιρίες συμπεριλαμβάνονται και εταιρίες είσπραξης οφειλών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Σαν εκθέτης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι παραπάνω εκδόσεις/εταιρίες δεν έχουν καμιά σχέση με τη HELEXPO, τους Επίσημους Οργανωτές Εκθέσεων της UFI ή τις διοργανώσεις τους – και φυσικά, να προστατευτείτε. 
 
Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στο site της Διεθνούς Ένωσης Εκθέσεων UFI, ενώ μετά την κινητοποίηση των Οργανωτών Εκθέσεων κι επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναρτήθηκαν οδηγίες για την ακύρωση τυχόν συμφωνιών με εταιρίες αυτού του είδους.